foto: SŠK

Duhovno izpopolnjevanje je celostni študij za življenje, za osebnostno in duhovno zorenje. Usposablja pa tudi za spremljanje drugih, posameznikov in skupin na njihovi poti življenja. Poteka dve leti ob sredah od 16.30 do 20.45. Več informacij najdete na spletni strani Teološke fakultete ali Duhovno izpopolnjevanje ali [email protected] (+386 1 2325 686). 

Vpis je do 15. septembra 2023 preko spleta. Študij se začne s prvo sredo v oktobru 2023.

Duhovno izpopolnjevanje je celostni študij za življenje, za osebnostno in duhovno zorenje. Usposablja tudi za spremljanje drugih, posameznikov in skupin na njihovi poti življenja. Program ne omogoča le osebnega študija, temveč tudi duhovna izkustva, kako velik Božji dar je za vsakega občestvo v Kristusovem Duhu, saj študijsko skupino sestavljajo laiki (poročeni, samski, ovdoveli, ločeni, sodelavci v župniji ali katehistinje/katehisti, člani različnih duhovnih skupin …), duhovniki ter redovnice in redovniki.

Študij je zastavljen celostno. Obsega deset predmetov (40 ECTS): posebne teme v duhovnosti današnjega časa (45 ur); duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih (60 ur); liturgična, prostorska in telesna duhovnost (60 ur); duhovna gibanja v zgodovini Cerkve (30 ur); glavne teme duhovnosti pravoslavnih in protestantskih cerkva (30 ur); duhovnost verstev in sodobnega sveta (30 ur); duhovnost duhovnikov, posvečenih oseb in krščanskih laikov (30 ur); duhovnost v literaturi, glasbi in filmu (30 ur); celostna vzgoja in psiho-duhovna rast (60 ur); praktično uvajanje v duhovnost (70 ur).

Predavanja izvaja dvanajst profesoric in profesorjev Teološke fakultete. V vsakem študijskem letu sta po dogovoru z udeleženci dva duhovna vikenda. Program se izvaja na Teološki fakulteti v Ljubljani, Poljanska cesta 4. Poteka dve leti ob sredah od 16.30 do 20.45. Po potrebi se izvaja tudi hibridno.

Program se izvaja že dvanajst let. Kaj vse so udeleženci doživeli in pridobili, si lahko preberete med odmevi na spletni strani Duhovno izpopolnjevanje.

Pričevanje družine Kink, kako lahko študij duhovnega izpopolnjevanja koristi vsej družini, najdete na tej spletni povezavi.

»Neverjetno je, da sem z obiskom programa duhovnega izpopolnjevanja toliko časa odlašal. Nikar ne odlašaj tako dolgo, kot sem jaz! Program priporočam tudi poročenim, saj bogati zorenje in je dobra popotnica v zrela leta.« (Blaž Knez)

»Zaradi študija se lažje soočam z različnimi duhovnimi držami in razpoloženji drugih ljudi, kar mi je še posebej dragoceno pri mojem duhovniškem poklicu.« (duhovni pomočnik Gregor Luštrek)

dr. Ivan Platovnjak, skrbnik študijskega programa.