foto: župnija Celje Sv. Duh

V soboto, 27. maja 2023, na predvečer binkoštnega praznika, vas ob 19. uri prijazno vabimo, da se nam pridružite na binkoštni vigiliji v župnijski cerkvi Svetega Duha v Celju.

Molili in prosili bomo, da Bog s svojim Svetim Duhom napolni naše kraje, našo škofijo in vsakega od nas.

Binkoštno vigilijo, ki je slovesni uvod v binkoštni praznik, bo vodil naš celjski škof Maksimilijan. V cerkvi Svetega Duha je tudi sam pred svojim posvečenjem pred dvema letoma, prav na soboto pred binkošti izpovedal vero in zvestobo Cerkvi.

Vigilija bo na svoj način tudi uresničevanje prve škofijske vizije: »V Svetem Duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misijonarski učenci in voditelji.« Vizija celjske škofije je skrbno in premišljeno nastajala več kot leto dni, pri njeni vsebini je sodelovalo več duhovnikov in aktivnih kristjanov iz celotne škofije.

Na binkoštni večer se bomo združili v molitvi in po vzoru apostolov prosili:

Pridružite se nam tudi vi!

Župnija Celje – Sveti Duh