foto: Rok Mihevc

V Ljubljani je v četrtek, 23. februarja 2023, potekalo praznovanje 30. obletnice ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference.

Ob 9.00 so slovenski škofje in škofje delegati sosednjih škofovskih konferenc v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja obhajali sveto mašo, nato so v imeli v Zavodu sv. Stanislava slavnostno sejo SŠK. Pri sveti maši je sodeloval pevski zbor pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča ter asistenca bogoslovcev.


Intervju predsednika SŠK msgr. dr. Andreja Sajeta na Radiu Ognjišče ob 30. obletnici SŠK


Ob 12.00 je v Zavodu sv. Stanislava potekala javna predstavitev priložnostne publikacije V službi evangelija in človeka – 30 let Slovenske škofovske konference, ki je izšla ob 30. obletnici samostojne SŠK. Na predstavitvi je urednik publikacije prof. dr. Bogdan Kolar SDB spregovoril o zgodovini in nastanku samostojne SŠK, z glasbeno točko pa so sodelovali učenci glasbene šole Zavoda.

Predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje je med slavnostno sejo izpostavil, da »prenove Cerkve ne more biti brez sodelovanja in soodgovornosti vseh članov Božjega ljudstva«. Nati je nadaljeval, da »Cerkev živi v konkretnem svetu. Za njeno rast so, kot je poudarjal nadškof Šuštar, prvi predsednik SŠK, ključni dialog in spoštovanje drugačnih mnenj ter tvorno sodelovanje z družbenimi strukturami. Edinost in enotnost sta za Cerkev bistvenega pomena, kar pa ne pomeni uniformiranosti ali nasilnega poenotenja različnih oblik krščanskega življenja ali stališč posameznikov. Za prenovo Cerkve, ki je notranji in hkrati zunanji proces, sta potrebna jasen cilj in smisel za celoto. Če tega nimamo pred očmi, posamezna vprašanja lahko dobijo premajhen ali prevelik pomen«.

Škof Saje se je ob tej priložnosti zahvalil Bogu, Svetemu sedežu, apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji nadškofu msgr. Jeanu-Marie Speichu, vsem predhodnim nuncijem in predsednikom SŠK ter njenim nekdanjim in sedanjim članom. V svoji zahvali je omenil avtorje prispevkov in posebej urednika prof. dr. Bogdana Kolarja ter založbo Družina, ki je knjigo izdala.

Prof. Kolar je v svojem prispevku povzel zgodovinski okvir nastanka samostojne SŠK ter orisal povezovanje škofov v skupno in enotno delovno telo. Pomembna letnica je bilo Leto 1848, ki ga obravnavamo kot pomlad narodov in je bilo pomembno tudi za katoliško skupnost na ozemlju obsežne Habsburške monarhije. Prav takrat je pri škofih dozorela odločitev, da bi se med seboj povezali, organizirali in premagali tako do tedaj stoletne meje metropolij kot tudi zvezo med tronom in oltarjem. Svoj zgodovinski pregled je prof. Kolar sklenil z osamosvojitvijo Republike Slovenije, ko se je tedanja Slovenska pokrajinska škofovska konferenca (SPŠK) 28. aprila 1992 formalno ločila od JŠK. Sveti sedež je Slovensko škofovsko konferenco kot samostojen pravni subjekt Katoliške cerkve potrdil 19. februarja 1993, dan kasneje pa je Kongregacija za škofe izdala odlok o ustanovitvi SŠK.

Praznovanja 30. obletnice so se udeležili številni gostje ter predstavniki škofovskih konferenc iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.

Vir: SŠK