Stolnica sv. Nikolaja v Novem mestu (foto: Matjaž Mirt / Wikipedia)

Novo mesto ima že stoletja svoj kapitelj, ki je bil do ustanovitve novomeške škofije leta 2006 kolegiatni kapitelj in nato povišan v stolnega. Po statutu ima šest kanonikov, med katerimi je tudi njihov predstojnik – prošt. 

Po slabem letu od ustanovitve nove škofije v Novem mestu, je bil 19. marca 2007 dosedanji Kolegiatni kapitelj (ki je bil ustanovljen 27. aprila 1493) razglašen in povišan v Stolni kapitelj. Hkrati so bili imenovani in ustoličeni štirje novi kanoniki s predstojnikom – proštom kapitlja na čelu. Kajti po novem statutu ima Stolni kapitelj v Novem mestu šest kanonikov, od katerih je eden prošt. Kapitelj pa ima lahko tudi častne kanonike. Teh naj ne bi bilo več kot rednih.

Naloge Stolnega kapitlja so: skrb za slovesnejše bogoslužje v stolni cerkvi in skupno korno molitveno bogoslužje (korna molitev je vsako soboto ob 8.40, nato sv. maša, ki jo vodi eden izmed kanonikov), pastoralna pomoč v stolnici in pomoč pri nekaterih odgovornih službah v škofijski kuriji.

Več tukaj:

Prošti so bili spodbuda za ustanovitev škofije v Novem mestu

Pred kratkim pa je bil imenovan novi prošt stolnega kapitlja v Novem mestu in sicer dr. Janez Gril.

Slovesna umestitev novega prošta Stolnega kapitlja v Novem mestu bo v soboto, 9. marca 2024, med slovesno mašo ob 10. uri, v novomeški stolnici. Somaševanje bo vodil škof ordinarij msgr. dr. Andrej Saje, prepeval bo Stolni zbor. Pri slovesnosti bodo navzoči tudi kanoniki iz Ljubljane in Maribora.

Za novega prošta Stolnega kapitlja v Novem mestu je na predlog stolnih kanonikov, dne 19. januarja 2024, potrdil prelata dr. Janeza Grila, novomeški škof dr. Saje, ki bo novega prošta tudi umestil v novo službo.

Na slovesnost umestitve so povabljeni duhovniki in drugi verniki celotne škofije. Po slovesnosti bo za vse pogostitev na škofijskem dvorišču.

C. R.