foto: Slovenska karitas

V sredo, 8. marca 2023, je sodelavce Slovenske karitas obiskal predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje.

Sodelavci Karitas so mu predstavili področja dela, ki so v podporo skrajno obrobnih, izključenih in revnih, ki nemo kličejo po pravičnosti, razumevanju, sprejetju in solidarnosti. Ta glas prihaja preko dobrega sodelovanja s sodelavci škofijskih ali župnijskih karitas, od tam kjer ljudje živijo in si med seboj pomagajo. Slovenska karitas je tista, ki se na socialno ekonomske spremembe in humanitarne izzive trudi odzivati hitro in s konkretnimi dejanji, fleksibilno ter sodelujoče v mreži Karitas, v Cerkvi in v družbi. Predsednik Slovenske škofovske konference je poudaril velik pomen sodelovanja Slovenske karitas, povezovanja z vladnimi in nevladnim ustanovami, Cerkvijo in v mednarodni mreži Karitas.

Pri svojem delu se sodelavci Karitas zavedamo, da si ljudje v stiski zaslužijo dostojanstveno, učinkovito in strokovno kompetentno pomoč. Tako smo škofu msgr. dr. Andreju Sajetu najprej predstavili projekte in programe v Sloveniji za posameznike in družine v stiski: letovanje za otroke, letovanje za družine in letovanje za starejše, programe pomoči migrantom (beguncem iz Ukrajine, repatriiranim iz Venezuele), projekt oskrba žrtev trgovine z ljudmi, krizno namestitev OŽTL, izobraževanje za prostovoljce, programe preventive, osvaščanja in zagovorništva in področja YoungCaritas – Karitas mladih v Sloveniji.

Največja pomoč posameznikom in družinam je tudi hrana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in sredstva, ki jih preko dobrodelnih akcij Slovenske karitas zberem za pomoč plačilu položnic, kurjave, šolskih potrebščin, pomoč ob večjih nesrečah družinam in posameznikom. Ob koncu pa smo spregovorili tudi o področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja s Caritas Evropo in Caritas Internationalis, sodelovanje z drugimi NVO in vladnimi predstavniki na področju zagovorništva, sistemskih in statutarnih rešitev, krepitve NVO ter programih na tem področju. Poudarili smo tudi velik pomen in delo 9.800 prostovoljcev in številnih sodelavcev škofijskih in župnijskih Karitas. Na Slovenski karitas smo veseli in hvaležni obiska in podpore našemu delu s strani Slovenske škofovske konference.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas