Stolnica v Murski Soboti (foto/vir: SŠK)

Včeraj smo objavili povzetek tiskovne konference Janeza Cerarja, ki vodi civilno iniciativo ter zavod Dovolj.je. Kot je znano, je močno okrcal vodstva škofij, zlasti v povezavi z dvema odslovljenima duhovnikoma, ki sta bila v cerkvenem postopku spoznana za kriva. Besedilo odziva navajamo v celoti: 

Škofija Murska Sobota odločno zavrača očitke duhovnika Janeza Cerarja o pomanjkljivem ukrepanju škofa ordinarija  dr. Petra Štumpfa v zadevi izvensodnega cerkvenega procesa in umaknitve Jožefa Prše iz kleriškega stanu.

Glede te zadeve Škofija Murska Sobota obvešča javnost:

  1. Jožef (Pashal) Prša, nekdanji kapucinski redovnik in duhovnik, ki je bil umaknjen iz kleriškega stanu v izvensodnem cerkvenem postopku, spolnih zlorab, zaradi katerih je bil obsojen, ni storil na ozemlju škofije Murska Sobota, niti ni bil v času njegovih zlorab soboški škof njegov ordinarij.
  2. Jožef (Pashal) Prša je bil cerkvenopravno pravilno sprejet v škofijo Murska Sobota za poskusno obdobje treh mesecev. O tem je bil s strani škofa obveščen tudi Sveti sedež, ki je potrdil, da je cerkveni postopek proti imenovanemu ustavljen. V času poskusnega obdobja so bile na Škofijo Murska Sobota proti Jožefu (Pashalu) Prši s strani štirih žrtev ponovno vložene ovadbe za spolne zlorabe, ki jih je škofija posredovala policiji, od katere pa do danes ni dobila nobenega odgovora o poteku postopka, oziroma o morebitnem zavrženju prijave.
  3. Škof je takoj poskrbel za obnovitev cerkvenopravnega postopka zoper Jožefa (Pashala) Prša in o tem sproti obveščal Sveti sedež.

Žrtve, razen ene, se s škofom niso srečale v živo, ker tega niso želele. Škof je povsem zaupal zgolj pisni prijavi tudi teh žrtev in tako obnovil cerkvenopravni postopek proti Jožefu (Pashalu) Prši in o tem obvestil Sveti sedež, ki mu je dal dovoljenje, da zaprosi Metropolitansko sodišče v Ljubljani za vodenje postopka, ki je po imenovanju ljubljanskega nadškofa vodilo postopek in ga tudi dokončalo s sodbo, potrjeno s strani Kongregacije za nauk vere.

  1. O umaknitvi Jožefa (Pashala) Prše iz kleriškega stanu je škof vsako žrtev posebej pisno obvestil. Pri tem je zapisal:

»… Ker od storilca najbrž nikoli ne boste slišali opravičila, vas jaz kot škof prosim za odpuščanje za vso hudo ponižanje vašega človeškega dostojanstva in prizadetih bolečin, ki so vam bile povzročene s strani tega duhovnika. Že takoj, ko sem bil leta 2019 seznanjen z obtožnico, sem bil globoko pretresen ob zločinu, ki ste ga morali še kot deklica doživljati več let. To trpljenje vas je zaznamovalo za vse življenje in nihče od nas vam ne more odvzeti tega težkega bremena, zato sprejmite vsaj moje globoko sočutje za vso grozoto, ki ste jo in jo morate še doživljati. Verjamem, da bo Gospod bogato poplačal vašo daritev, zato bom za vas in po vaših namenih obhajal pet svetih maš.  V molitvi tudi prosim Gospoda, da bi ohranili zaupanje v neprecenljivost vašega življenja, ter da bi se Cerkev povsem očistila zla spolnih zlorab.«

  1. Škof se je v imenu Cerkve opravičil žrtvam za dejanja, za katera sam ne nosi nobene odgovornosti. To je storil zaradi sočutja do žrtev. Do danes mu nobena od žrtev ni dala odgovora. Tudi civilni zastopnik žrtev škofu ni odgovoril na obvestilo o umaknitvi Jožefa (Pashala) Prše iz kleriškega stanu.
  2. Škofija Murska Sobota je preko medijskega pooblaščenca podala javno izjavo v tej zadevi vsem osrednjim slovenskim medijem. Večina medijev te izjave ni objavila.
  3. Škof do sedaj ni zavrnil pogovora z nobeno žrtvijo spolnih zlorab in tako namerava ravnati tudi v prihodnje.
  4. Neresnične izjave duhovnika Janeza Cerarja v tej zadevi Škofija Murska Sobota dojema kot žaljivo obdolžitev škofa in škofije.
  5. Poniževalna obtoževanja duhovnika Janeza Cerarja so v nasprotju s pravičnostjo ter cerkvenim in civilnim pravnim redom ter vnašajo v javni prostor zmedo in nezaupanje v strokovne institucije ob tej tako zelo boleči problematiki v družbi in Cerkvi. Izražene so zahteve, ki presegajo možnosti in pristojnosti škofa in drugih vključenih v reševanje boleče zadeve.
  6. Škofija Murska Sobota že do sedaj v nobenem pogledu ni zaostajala v reševanju te problematike, za še večjo učinkovitost in ažurnost reševanja pa pripravlja ustanovitev lastnega Urada za sprejemanje prijav o zlorabah in spremljanje žrtev.  (Vir: Škofija Murska Sobota)