foto: Pixabay

Sedma velikonočna nedelja je posvečena sredstvom družbenega obveščanja – medijem in vsem, ki pri njih delajo in sodelujejo. Čeprav je nekaj več pozornosti medijem namenjeno januarja ob prazniku glavnega zavetnika časnikarjev sv. Frančiška Saleškega, pa se svetovni dan sredstev družbenega obveščanja v Cerkvi obeležuje ravno ob zaključku velikonočnega časa. 

Navadno papež za ta dan pripravi posebno poslanico, v kateri izpostavi določen vidik družbenega obveščanja. Zakaj ravno na sedmo velikonočno nedeljo? Gre za čas med Jezusovim vnebovhodom in binkoštnim praznikom. Smo torej nekje v obdobju “med že in še ne”. Kristjani pričakujemo zaključek tega zemeljskega veka s ponovnim Kristusovim prihodom, do takrat pa smo v vlogi oznanjevalcev. Veselo oznanilo o odrešenju pa seveda oznanjamo preko sredstev družbenega obveščanja. Seveda pa se ob tem srečujemo s perečimi problemi glede vloge medijev ter komunikacije.

C. R.