Mariborski nadskof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. (foto: STA / Nebojša Tejić)

Božja beseda 3. velikonočne nedelje nas še enkrat popelje k velikonočnemu dnevu, je danes na maši, ki jo je neposredno prenašala TV Slovenija, v nagovoru dejal mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl.

V ozadju je Božja pedagogika, pedagogika Vstalega, ki se 40 dni prikazuje svojim učencem. V Svetem pismu številka 40 pomeni čas poglabljanja spoznavanja in utrjevanja v resnico o Jezusovem vstajenju.

V 24. poglavju Lukovega evangelija, od koder je vzet današnji evangeljski odlomek, so nam prestavljena Jezusova prikazanja na sam velikonočni dan. Zjutraj se je srečal z Marijo Magdaleno pri grobu, skoraj ves dan je nato z učencema na poti proti Emavs. Ob koncu dneva pa ga najdemo s svojimi učenci v dvorani zadnje večerje. Luka pripoveduje, da Jezus stopi v dvorano potem, ko sta se učenca že vrnila in sta pripovedovala, kar se jima je preko dneva zgodilo. Učenci so polni začudenja in strahu, ko doživijo, da je Jezus, ki je umrl in bil pokopan, spet med njimi. Najprej so mislili, da vidijo prikazen.

Evangelist Janez na drugem mestu to počasnost učencev, ta strah in mišljenje, da gre za prikazen, lepo izrazi: »Med svoje je prišel, a njegovi ga niso sprejeli!« Toda učenci počasi premagujejo začetni strah. Pomaga jim pripovedovanju prič in seveda osebna srečanja z Vstalim. Tako so počasi prihajali do spoznanja: »Gospod je res vstal in se prikazal Petru!«

Da lažje razumemo današnji evangeljski odlomek, se je potrebno zaustaviti ob dveh temeljnih držah učencev: Najprej ne morejo verovati govoricam, da je Kristus vstal od mrtvih. In druga stvar: mislijo, da je Vstali Gospod prikazen.

Za učence je pomembno, kar je pomembno tudi za nas. Namreč spoznanje, da je vstali Gospod prav tisti Jezus, ki je prej utelešen bival in deloval med njimi. Isti Jezus, ki je bil križan in umorjen, je prešel v Očetovo slavo.

Učencema na poti v Emavs vstali Gospod najprej odpre um za doumevanje Pisem. Teh ne moremo razumeti brez resnice o vstajenju. Pri tem ne gre za intelektualno spoznanje, ključ za razumevanje je Beseda, ki se je razodela v Jezusu iz Nazareta. Tu pa je potreba modrost, ki prihaja od Svetega Duha.

Ljudje želimo vsako stvar, ki se nam dogodi, razložiti in doumeti do konca, a Bog ostaja za nas skrivnost in ga ne moremo do konca doumeti. Najgloblje lahko Boga dojamemo v zakramentu sv. evharistije. Pri sv. maši nam je Beseda, ki jo poslušamo na začetku sv. maše, približana in nato razložena v homiliji. Pri spremenjenju postane posejana beseda meso, kar pomeni, da jo moramo prenesti v svoje življenje. Ta Beseda je v polnosti uresničena v posvečenem kruhu in vinu, ki sta nam podarjena.

V celoti si lahko pridigo preberete TUKAJ.

C. R.