foto: Pixabay

Eden od simbolno najbolj očitnih ostankov komunizma v Sloveniji je izrinjanje iz uporabe časovne oznake »pred oz. po Jezusu Kristusu« ter splošno spodbujanje jezikovne uporabe »pred našim štetjem oz. po našem štetju«.

Slovenija je v tem pogledu unikum, edina država v Evropi in v celi zahodni civilizaciji, saj se v vseh državah zahodne civilizacije (Francija, Nemčija, Španija, Italija, Velika Britanija, ZDA, Avstrija, …) v veliki večini uporablja besedna zveza »pred oz. po Jezusu Kristusu«. Tudi naši sosedi Hrvaška in Madžarska, ki sta bili prav tako pod komunizmom, uporabljata besedno zvezo »pred in po Jezusu Kristusu«. Drugačna poimenovanja so omejena na radikalne levičarske in kristjanofobne posameznike.

Glavni razlog, zakaj se v slovenskem jeziku, medijih in javnem prostoru še vedno uporablja besedna zveza »pred in po našem štetju«, je komunizem, ki je nasilno prepovedal omembo Jezusa Kristusa v javnem prostoru in šolstvu. Prav tako je bilo v komunizmu ključno, da otroci, dijaki in študenti niso smeli vedeti, kdo je bil Jezus Kristus oz. je bil predstavljen v izkrivljeni podobi ter da glede na njegovo življenje v Zahodni civilizaciji delimo zgodovinska obdobja ter štejemo leta. Komunizmu kot nedemokratičnemu in gospodarsko neuspešnemu sistemu smo se Slovenci formalno odrekli, zato je ključno, da se iz slovenskega jezika odstranijo totalitarne besedne zveze, ki temeljijo na izključevanju, zanikanju zgodovinskih dejstev in kristajnofobiji. Predlagamo, da se navedba štetja let (pred oz. po Jezusu Kristusu) ponovno enotno uvede na vseh ravneh uporabe jezika.

Zato vas vabimo, da podpišete naslednji poziv:

Spodaj podpisani:

1. Pozivam Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU), da v slovenskem pravopisu razglasi besedno zvezo »pred oz. po našem štetju« za neprimerno ter po zgledu vseh sosednjih držav ponovno dosledno uvede besedno zvezo »pred oz. po Jezusu Kristusu« za označevanje zgodovinskih obdobij in štetja let. Prav tako naj besedno zvezo »pred oz. po našem štetju« razglasi za nedopustni primer ideološkega podrejanja slovenskega jezika komunistični ideologiji in zanikanju zgodovinskih dejstev.

2. Pozivam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod za šolstvo, da na vseh ravneh slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema (programih, učbenikih, učnih načrtih itd.) nadomestita besedno zvezo »pred oz. po našem štetju« z besedno zvezo »pred oz. po Jezusu Kristusu«.

3. Pozivam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da čim prej posreduje vsem učiteljem in vzgojiteljem (vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, univerzi) navodilo, da prenehajo z uporabo besedne zveze »pred oz. po našem štetju« ter jo dosledno nadomestijo z besedno zvezo »pred oz. po Jezusu Kristusu« oz. okrajšavo »pr. Kr«.

4. Pozivam, da se učencem zagotovi pridobitev znanja ter zagotovi pravica do informiranosti in se jih seznani z razlogi, zakaj v Zahodni civilizacijski kulturi štejemo leta glede na rojstvo Jezusa Kristusa.

5. Nemudoma  naj se zagotovi prenehanje s sankcioniranja (nižjih ocen), šikaniranja in  stigmatiziranja tistih otrok, učencev, dijakov in študentov, ki uporabljajo pravilno besedno zvezo »pred oz. po Jezusu Kristusu« oz. njeno okrajšavo.

6. Pozivam Radio in Televizijo Slovenija (RTVSLO) ter vse slovenske medije, da se odpovedo komunistični in neznanstveni rabi besedne zveze »pred oz. po našem štetju« ter jo dosledno nadomestijo s »pred oz. po Jezusu Kristusu«.

7. Vse starše in stare starše vabim, da svojim otrokom oz. vnukom pojasnijo besedno zvezo »pred oz. po Jezusu Kristusu  ter jih spodbudijo, da jo dosledno uporabljajo v šoli pri vseh predmetih.

8. Pozivam predsednika države, predsednika vlade, predsednika Državnega zbora in predsednika Državnega sveta, da se opredelijo do omenjene pobude in se javno odpovedo uporabi komunistične in neznanstvene besedne zveze »pred in po našem štetju« ter s tem pokažejo svojo demokratičnim vrednotam.

Nosilec pobude:
Stranka ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine

Vabimo vas, da peticijo podpišete TUKAJ.