foto: SŠK

Udeležba na volitvah je državljanska dolžnost

Pred volitvami predsednika republike se slovenski škofje obračamo na vas, dragi verniki in obenem tudi na vse ljudi dobre volje in plemenito misleče ljudi, ter vas vabimo, da se jih v nedeljo, 13. novembra 2022, udeležite.

Od bodočega predsednika pričakujemo, da bo predsednik vseh in si bo v okviru ustavnih pristojnosti z moralno avtoriteto in jasno besedo prizadeval za pravično državo, vladavino prava, celovito spoštovanje človeškega življenja in njegovega dostojanstva od spočetja do njegove naravne smrti. Pričakujemo tudi, da bo posebno skrb namenjal tistim, ki so v najtežjem socialnem položaju, starejšim in vsem tistim, ki živijo na robu družbe. Zavzemati se mora za mlade, družine, delavce ter za ohranjanje slovenske kulturne dediščine in zagovarjati ustavno pravico državljanov do verske svobode ter za civilizacijski pokop vseh žrtev vojnega in povojnega nasilja.

Sedanje razmere v Sloveniji, Evropi in po svetu pogosto povzročajo zaskrbljenost, strah in negotovost, zato mora biti predsednik avtoriteta, ki povezuje, si prizadeva za dialog ter spodbuja različne pobude, pluralnost in si v novi geopolitični situaciji prizadeva za mir, sožitje med narodi ter varnost državljanov. Izvolimo človeka, ki bo svojim delovanjem ustvarjal ozračje medsebojnega razumevanja, solidarnosti ter deloval za Slovenijo upanja in poštenja.

Udeležba na volitvah je državljanska in krščanska dolžnost, saj gre za odgovornost za skupno dobro vseh prebivalcev naše domovine in države Slovenije. Ne more nam biti vseeno, kakšno je in kakšno bo v prihodnje politično, gospodarsko, socialno in duhovno stanje v domovini. Posebej vse katoličane vabimo, da se v nedeljo v čim večjem številu udeležijo volitev in razumno ter odgovorno oddajo svoj glas.

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK

Ljubljana, 11. november 2022