Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje (foto: škofija Novo mesto)

Škofija Novo mesto je pohitela in prva objavila seznam premestitev duhovnikov. Redne menjave sicer potekajo s prvim avgustom letos. Kot kaže, bodo spremembe kar obsežne. 

Mag. Blaž FRANKO, ki se je vrnil s študija v Rimu, je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Mirna Peč.

Branko JUREJEVČIČ, kaplan v župniji Črnomelj, je bil imenovan za župnika župnije Kočevje in soupravitelja župnije Mozelj.

Franc LEVIČAR, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Raka in Studenec.

Mag. Igor LUZAR, duhovni pomočnik v župniji Šentjernej,  imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Novo mesto – Šmihel.

Janez MEGLEN, kaplan v župniji Novo mesto – Šmihel, je bil imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.

Jernej NEMANIČ, župnik župnije Trebelno, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Metlika ter na soupravah Suhor in Radovica.

Msgr. France NOVAK, župnik župnije Sv. Križ – Podbočje, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Jakob PILETIČ, kaplan v župniji Metlika, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Št. Peter – Otočec ter za vojaškega kaplana v Slovenski vojski.

Janez RIHTARŠIČ, župnik župnije Mirna Peč, je bil imenovan za župnika župnije Šentjernej.

Damjan ŠTIH, župnik župnije Kočevje in soupravitelj župnije Mozelj, je bil imenovan za župnika župnije Sv. Križ – Podbočje.

Msgr. Anton TRPIN, župnik župnije Šentjernej, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Janez ZDEŠAR, župnik župnije Mokronog, je bil imenovan tudi za soupravitelja župnije Trebelno.

Vir: spletna stran škofije Novo mesto