Koprska stolnica (foto: Wikipedia)

Pred kratkim je podatke o premestitvah duhovnikov objavila tudi škofija Koper. 

Število premestitev je sicer nenavadno veliko glede na to, da tamkajšnji škof Jurij Bizjak še vedno čaka na naslednika. Morda je razlog v tem, da lani premestitev tam ni bilo, postopki z imenovanjem novega škofa pa so očitno precej težavni. Če je prej veljalo, da marsikdo rad sprejme škofovsko čast, se jo v zadnjih letih vedno bolj otepajo. To navsezadnje priznavajo tudi v Vatikanu.

Koprska škofija je letos sicer obeležila praznovanje sv. Nazarija, prvega koprskega škofa, Koper pa je tudi prizorišče Foruma za mir.

Premestitve so naslednje:

Ciril Metod CEJ je imenovan za spovednika na Sveti Gori.

Mag. Primož ERJAVEC je razrešen službe rektorja Malega semenišča Vipava ter kaplana in profesorja na Škofijski gimnaziji Vipava ter imenovan za župnika Župnij Spodnja Idrija in Ledine.

Peter FON je razrešen službe bolnišničnega kaplana v Bolnišnici Šempeter ter imenovan za župnika Župnij Kostanjevica na Krasu in Opatje selo.

Alojz FURLAN je za eno leto razrešen službe župnika v župniji Vipava in napoten na zdravljenje.

Alojzij Slavko HRAST je razrešen službe župnika Župnije Drežnica ter imenovan za župnika Župnije Vrtojba.

Marjan JAKOPIČ je razrešen službe župnika Župnije Komen in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Bertoki.

Luka JESENKO, novomašnik, je prejel dovoljenje za nadaljevanje podiplomskega študija v Rimu.

Dr. Gabriel KAVČIČ je imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Vipava in za škofovega vikarja za Škofijsko gimnazijo Vipava.

Vasjan KECOJEVIĆ je razrešen službe duhovnega pomočnika v Župnijah Tolmin in Volče ter imenovan za duhovnega pomočnika v Kraški dekaniji.

Rafael KLEMENČIČ je razrešen službe župnika Župnij Kamnje, Črniče in Batuje ter imenovan za župnika Župnij Črni Vrh in Godovič.

Tilen KOCJANČIČ je razrešen službe župnijskega vikarja v Župniji Postojna in imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Ilirska Bistrica.

Tomaž KODRIČ je imenovan za profesorja predmeta Vera in kultura na Škofijski gimnaziji Vipava.

Marko KOS je razrešen službe župnika Župnije Renče.

Mel KOVIC, novomašnik, je imenovan za župnijskega vikarja Župnij Postojna in Studeno ter za profesorja predmeta Vera in kultura na Škofijski gimnaziji Vipava.

Alojzij KRŽIŠNIK je razrešen službe župnika Župnije Nova Gorica ter službe dekana Dekanije Nova Gorica ter imenovan za župnika Župnije Komen.

Miro MARINIČ je razrešen službe župnika Župnij Spodnja Idrija in Ledine ter službe dekana Dekanije Idrija-Cerkno ter imenovan za župnika Župnij Kamnje, Črniče in Batuje.

Boris MILAVEC je razrešen službe vikarja Župnij Vrtojba in Šempeter pri Gorici ter bolnišničnega kaplana v Bolnišnici Šempeter ter imenovan za župnika Župnije Drežnica in vikarja Župnije Kobarid.

Dr. Iztok MOZETIČ je razrešen službe župnika Župnije Črni Vrh ter imenovan za župnika Župnij Podgrad in Hrušica.

Sašo MUGERLI je razrešen službe župnika Župnije Vrtojba in imenovan za upravitelja Petrovega doma in bolnišničnega kaplana v Bolnišnici Šempeter.

Gašper NAGLOST je razrešen službe župnijskega vikarja Župnije Ilirska Bistrica z dovoljenjem, da se kot vojaški kaplan zaposli v Slovenski vojski.

Miroslav PAVŠEK OFMCap je razrešen službe kaplana v Župniji Vipavski Križ.

Andrej PENKO je razrešen službe župnijskega vikarja v Župniji Bovec in imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Cerkno.

Marjan POTOČNIK OFMCap je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Vipavski Križ.

Milan PREGELJ je imenovan za župnika Župnije Nova Gorica.

Placid PRŠA OFMCap je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Vipavski Križ.

Mag. Marko RIJAVEC je razrešen službe župnika Župnije Godovič.

Marjan ŠKVARČ je imenovan za župnijskega upravitelja Župnij Zagorje in Trnje.

Bogdan ŠPACAPAN je razrešen službe župnijskega vikarja v Župniji Cerkno in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Kamnje.

Niko ŠTRANCAR je razrešen službe župnika Župnij Zagorje in Trnje in imenovan za duhovnega pomočnika v Župnijah Zagorje in Trnje.

Mag. Robert UŠAJ je razrešen službe župnika Župnij Kostanjevica na Krasu in Opatje Selo ter imenovan za župnika Župnije Renče.

Zoltan VARGA SDB je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Ankaran.

Andrej VONČINA je razrešen službe župnika Župnij Podgrad in Hrušica ter suspendiran.