Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja (foto: Wikipedia)

“Dikasterij za nauk vere je nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu sporočil, da je sveti oče Frančišek po poročilu istega dikasterija dne 26. januarja 2023 privolil prošnji Branka Setnikarja in odločil, da le-ta izgubi kleriški stan. S tem ni več član zbora duhovnikov ljubljanske nadškofije,” je danes na svoji spletni strani objavila ljubljanska nadškofija. 

Navadno nadškofija ne obvešča javnosti, če kateri od duhovnikov zapusti kleriški stan. V tem primeru pa so naredili izjemo, ker je bil njegov primer medijsko odmeven. Letos bi sicer praznoval deseto obletnico duhovniškega posvečenja, na duhovniški poti pa je bil kaplan v Župniji Železniki in Župniji Šentvid pri Stični, nato upravitelj Župnije Preddvor in soupravitelj Župnije Kokra, od koder je bil z izrednim dekretom umaknjen, ter nazadnje, po krajšem času delovanja izven pastorale, duhovni pomočnik v Župniji Bloke.

Že 3. decembra 2021 pa je zaprosil za laizacijo. Kot je bilo zapisano v decembrskih Sporočilih slovenskih škofij tistega leta, je bil Setnikar suspendiran po kan. 1333, § 1 Zakonika cerkvenega prava (ZCP). »Spomnimo se ga v molitvi in prosimo, da ostane zvest Bogu in Cerkvi,« je bilo še zapisano. Sporočilo iz Svetega sedeža dejansko pomeni samo, da je bila njegova prošnja sprejeta in je sedaj prost vseh vezi kleriškega stanu, čeprav je res, da pristojna oblast o obljubi celibata odloča ločeno.

C. R.