foto: Škofija Novo mesto

Slovenski škofje so na 129. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala v Vrbju pri Žalcu v ponedeljek, 14. marca 2022, izvolili novo vodstvo SŠK.

Kot smo že poročali, je bil za predsednika SŠK izvoljen novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, za podpredsednika je bil izvoljen murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf ter za člana Stalnega sveta SŠK celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. Novo vodstvo SŠK bo nastopilo petletni mandat 24. marca 2022.


Msgr. dr. Andrej Saje se je rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu, leta 1991 je diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu ter bil leta 1992 posvečen v duhovnika. Leta 2003 je doktoriral iz kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi ter isto leto bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference. Sveti oče Frančišek je msgr. Sajeta 30. junija 2021 imenoval za novomeškega škofa, škofovsko posvečenje pa je prejel 26. septembra 2021 v župnijski cerkvi v Mirni Peči.

Msgr. dr. Peter Štumpf se je rodil 28. junija 1962 v Murski Soboti, doma pa je iz župnije Beltinci v Prekmurju. Na Teološki fakulteti Salezijanske papeške univerze v Torinu v Italiji je leta 1989 diplomiral iz mariologije in 29. junija 1990 ga je mariborski škof msgr. dr. Franc Kramberger v Mariboru posvetil v duhovnika. Papež Benedikt XVI. ga je 24. maja 2006 imenoval za mariborskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje je v mariborski stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika prejel 10. septembra 2006. Za murskosoboškega škofa ordinarija ga je papež Benedikt XVI. imenoval 28. novembra 2009.

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Diplomiral je na Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1988, v duhovnika pa je bil posvečen 29. junija 1989 ter bil inkardiniran v Škofijo Maribor. Leta 1998 je doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana s tezo Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija. Sveti oče Frančišek je dr. Matjaža 5. marca 2021 imenoval za 3. celjskega škofa, škofovsko posvečenje pa je prejel v Gornjem gradu na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021.


Škofovska konferenca je zbor škofov Katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Njeno ozemlje sovpada z državnimi mejami. Po statutu so člani SŠK vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo.

SŠK ima predvsem naslednje naloge:

a)     skrb za skupno dobro krajevnih Cerkva; izmenjavo izkušenj; skupno posvetovanje o vseh vprašanjih oznanjevanja, liturgije in diakonije v poslanstvu Cerkve, cerkvenega življenja in pastoralnega delovanja; iskanje in sprejemanje skupnih stališč, kjer se to zdi primerno in potrebno;

b)    usklajevanje pastoralne, liturgične, katehetske in druge dejavnosti ob upoštevanju posebnosti in potreb posameznih škofij;

c)     spodbujanje sodelovanja med škofi ter komunikacije in odnosov s sosednjimi škofovskimi konferencami v skladu s kann. 458, 2 in 459 ZCP;

d)    preučevanje in izvajanje navodil in določb vrhovnega cerkvenega učiteljstva na ozemlju SŠK;

e)     obravnavanje vprašanj, ki zadevajo položaj Cerkve v Republiki Sloveniji, usklajevanje predlogov v odnosih med Cerkvijo in civilnimi oblastmi (pri čemer ostajajo neprizadete posebne naloge papeškega odposlanca v smislu kan. 365 ZCP).


Prvi predsednik Slovenske škofovske konference je bil ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar (1993–1997), drugi pa ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Franc Rode, (1997–2004). Tretji predsednik je bil od 7. decembra 2004 dalje mariborski škof msgr. dr. Franc Kramberger, ki je leta 2006 ob ustanovitvi nove nadškofije in metropolije postal nadškof metropolit. Četrti je bil od 16. marca 2007 dalje ljubljanski nadškof metropolit msgr. Alojz Uran, peti pa je bil od 11. januarja 2010 dalje ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. Za šestega predsednika je bil 31. julija 2013 izvoljen novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije msgr. Andrej Glavan do 23. marca 2017. Sedmi predsednik SŠK je ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, ki so ga člani SŠK izvolili na 99. redni seji SŠK je vodil škofovsko konferenco od 2017 do 2022. Osmi predsednik SŠK je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, ki bo nastopil mandat 24. marca 2022.

Vir: SŠK