Cerkev je na pobudo papeža Frančiška stopila na pot sinode, ki nosi naslov Skupaj na poti. Na njej nas papež vabi k iskrenemu pogovoru o Cerkvi. Vabi vse, tiste, ki so v Cerkvi dejavni, tiste, ki so krščeni pa so stik izgubili, ter tudi tiste, ki niso verni. Vsak lahko pove svoje mnenje o Cerkvi, kje se nahaja, kakšen je njegov pogled na skupnost verujočih in na njeno institucionalno raven.

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije zato organizirajo Sinodalni dan DKPS in nanj vabijo vse svoje člane, pa tudi tiste, ki to niso, pa menijo, da bi imeli kaj sporočiti glede te tako pomembne teme. Vabljeni vsi, ki ste ali ste bili vpeti v pedagoški proces, pa tudi tisti, ki to niste (bili). V društvu DKPS želijo ustvariti okolje, v katerem se bo slišal vsak glas.

Sinodalni dan bo potekal v soboto, 5. marca, ob 9.00 preko Zoom povezave.

V uvodnem delu bo zbrane nagovoril dr. Igor Bahovec in predstavil sinodalno pot Cerkve. Potem bodo udeležene razdelili po skupinah, pa koncu pa si bodo podelili vse, kar bo izraženo po skupinah. Sinodalni dan se bo predvidoma končal okoli 12. ure.

Organizatorji zaradi lažje organizacije prosijo, da se na sinodalni dan prijavite preko naslednje POVEZAVE.

Podatke bodo uporabili le za pripravo dela po skupinah.

PROGRAM SINODALNEGA DNE:

9:00 Uvodna molitev in nagovor p.dr. Silva Šinkovca

9:10 Predavanje prof. dr. Igorja Bahovca o sinodi in sinodalnosti v Cerkvi

9:45 Razprava ob predhodno pisno ali v živo podanih vprašanjih udeležencev (zoom chat)

10:00 Razdelitev po delovnih skupinah in delo po skupinah

  1. Skupaj na poti
  2. Poslušati
  3. Jasno spregovoriti

č) Soodgovornost pri našem skupnem poslanstvu 11:15 Poročanje po delovnih skupinah

11:40 Oblikovanje zaključkov in priporočil DKPS

12:00 Zaključek sinodalnega dne z molitvijo Angelovega češčenja.