vir: SŠK

»Vse preizkušajte, in kar je dobro, obdržite,« beremo v pismu Tesaloničanom (1 Tes 5,21). Minuli leti sta nas spodbudili, da smo iskali nove poti in se soočili z izzivom, kako oznanjati tudi na daljavo in družinam pomagati pri življenju vere. Ob vstopu v novo katehetsko leto smo povabljeni, da ohranjamo, kar se je izkazalo za dobro, in hkrati iščemo nove poti oznanjevanja. V nadaljevanju navajamo nekaj navajamo nekaj predvidenih korakov za katehezo osnovnošolcev (in njihovih družin) ter spodbud za katehezo v župniji. Do nadaljnjega spodbujamo k uresničevanju modela 1 ali modela 2. Model 3 bo začel veljati, če bo prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije.

Model 1: Redna tedenska srečanja v župniji
–      Srečanja potekajo po običajnem razporedu, pri čemer je treba upoštevati navodila SŠK in NIJZ.

Model 2: Družinska kateheza
–      Katehet spodbudi katehezo celotne družine, ki lahko poteka v kombinaciji s srečevanji skupine katehizirancev vsak teden v svoji starostni skupini, enkrat mesečno pa na srečanju skupine vseh vključenih družin.
–      Redna kateheza lahko poteka tudi doma, na mesečnem srečanju pa družine poglobijo tematiko, izmenjajo izkušnje in dobijo navodila za delo v naslednjem mesecu.

Model 3: Kateheza na daljavo 
–      Izvaja se ob poslabšanju epidemiološke situacije, pri čemer se sledi navodilom SŠK in NIJZ.
–      Možnosti: (1) Kateheza s pomočjo videokonference. (2) Če to ni mogoče, katehet pripravi svoja gradiva (posname, poda oznanilo in navodila) ob podpori rednih katehetskih pripomočkov in gradiv, pripravljenih s strani SKU.

Koraki ob začetku novega katehetskega leta v župniji

1. Priprava načrta za katehezo v župniji, ki je možen glede na obstoječo ali zaostreno epidemiološko sliko ob upoštevanju navodil SŠK in NIJZ.
2. Ob začetku katehetskega leta naj katehet (z imenom »katehet« je mišljen duhovnik, katehist ali katehistinja, skratka tisti/a, ki katehizira) zbere podatke, kot jih predvideva vpisnica k župnijski katehezi. E-komunikacija naj vedno poteka s starši, samo z njihovo vednostjo in dovoljenjem pa lahko tudi neposredno s katehiziranci.
3. Katehet naj staršem pošlje pozdravno pismo ob začetku novega katehetskega leta, v katerem jih seznani s predvidenim potekom kateheze v prihodnje in morebitnimi spremembami, ki bi jih narekovala spremenjena epidemološka situacija, ter obliko sodelovanja staršev pri katehezi. Sporoči jim tudi datum in način vpisa za vse katehizirance ter trajanje katehetskega leta, ki se začne s pričetkom šolskega leta ter traja do 15. junija.
4. Družine naj povabi k redni molitvi in branju Božje besede, kar naj bo središče družinskega verskega življenja in že neke vrste »kateheza na domovih«. Pri tem so lahko v pomoč gradiva, ki bodo sproti objavljena na spletni strani SKU.
5. Katehet spodbudi katehizirance k rednemu obisku svete maše in sodelovanju v različnih župnijskih skupinah. Vsaj dvakrat letno pripravi na sveto spoved in jim jo omogoči pri domačem ali gostujočem duhovniku.
6. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT. Za necepljene in neprebolele se opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 enkrat tedensko, ki je za katehete (tako kot za druge delavce s področja vzgoje in izobraževanja) brezplačno. Potrdilo o opravljanju verske dejavnosti izda župnija, kjer katehet katehizira.

Dragi katehet, draga katehistinja in katehist, ob sklepu tega pisma vsem nam želimo, da pogumno stopimo v novo katehetsko leto. Povabimo vas, da spremljate katehetska obvestila in novosti na spletni strani SKU.

Obilo blagoslova in lep pozdrav.

Slovenski katehetski urad

V nadaljevanju objavljamo pismo predsednika Slovenskega katehetskega urada nadškofa Marjana Turnška ob začetku katehetskega leta 2021/22:

Ustvarjalni pogum katehistinj, katehistov in katehetov

Drage katehistinje, katehisti in kateheti, Bog z vami tudi na pragu novega katehetskega leta!

Najprej vas želim spomniti, da vstopamo v nov katehetski ciklus v letu sv. Jožefa, ki ga je papež razglasil 8. decembra 2020 ob 150-letnici razglasitve sv. Jožefa za »zavetnika vesoljne Cerkve«. Ker je sam »katehiziral« Jezusa samega, nam je lahko zanesljiv priprošnjik. Še posebej, kot vse kaže, še vedno ne v povsem običajnem času; a on je specialist prav za takšne čase, saj je tudi sam moral Jezusa »učiti« v begunstvu, na poti, celo v smrtni nevarnosti … Papež Frančišek se ob njem sprašuje: Kako Bog vstopa v svet in deluje v njem? Vstopa skozi človekovo srce. Bog je tam, kjer mu človek da prostor. Zato gre pri katehezi vedno za srce, za kaj je v njem prostor, in šele nato za sposobnosti, ki jih imamo, da jih damo na razpolago Bogu. Bog vstopa v človekove življenjske načrte, da jih nadgradi. Naj vstopa tudi v naše katehetsko snovanje; po naših srcih in srcih veroučencev ter njihovih staršev in starih staršev, ki naj jih osvoji.

Takole razmišlja papež Frančišek ob sv. Jožefu in nas spodbuja k »ustvarjalnemu pogumu«: »Bog posreduje po dogodkih in ljudeh. Jožef je človek, po katerem je Bog poskrbel za začetke zgodovine odrešenja. On je pravi ›čudež‹, po katerem je Bog rešil otroka in njegovo mater. Nebesa posredujejo tako, da zaupajo v ustvarjalni pogum tega moža, ki je, ko je prišel v Betlehem in ni našel prebivališča, kjer bi Marija lahko rodila, pospravil hlev in ga uredil, da je postal čim bolj prijeten prostor za Božjega Sina, ki prihaja na svet (prim. Lk 2,6-7). Zaradi preteče Herodove grožnje, ki je hotel umoriti Otroka, je bil Jožef še enkrat v spanju opozorjen, naj varuje Otroka, zato je sredi noči organiziral beg v Egipt (Mt 2,13-14)« (Z očetovskim srcem 5).

Verjemite, drage katehistinje + katehisti + kateheti, da želi Prvi Katehet letos za velike stvari v katehezi uporabiti prav vaša srca. In njegov »projekt« ne bo spodletel! Zato le z veliko ustvarjalnega poguma tudi letos naprej na načine, ki bodo mogoči in bodo najbolje pripravili srca vseh udeležencev za prostor prebivanja Boga samega.

SKU bo tudi v tem pastoralnem letu ostal »živ« in bo deloval po najboljših močeh vam v pomoč. Povabljeni ste k vsakovrstnemu sodelovanju, kajti v slogi je moč, v edinosti je Bog.

Naj bo z vami v tem letu posebna priprošnja ustvarjalno pogumnega sv. Jožefa, v oporo medsebojna molitvena naveza in Božji blagoslov bo v obilju vel nad našo katehezo!

Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU