Sandi Koren (foto: posnetek zaslona / Youtube)

Sandi Koren, vodja pastoralne službe škofije Celje, župnik v Mozirju:

“Kljub morda kakšnemu odstopanju v odstotkih se lahko tudi mi najdemo v raziskavah, ki kažejo, da je v zahodnem svetu okoli 7 % katoličanov »zraven«, so torej tisti, ki prihajajo k maši, se udeležujejo aktivnosti v župnijah, so tukaj. Približno 11 % krščenih se je postavilo na pozicijo nasprotovanja in sovraštva do vere in Cerkve, ok. 81 % krščenih pa je preprosto apatičnih in živijo tako imenovan »apateizem«, držo, ko je človeku popolnoma vseeno za kakršnokoli versko vprašanje in ga to ne zanima. Tukaj je največja baza tako imenovanih oddaljenih, ki jih v cerkvah srečujemo zgolj ob božiču, veliki noči, ob pogrebih in morda krstih ter kdaj še v podobi staršev veroučencev. Sicer pa jih ni. V zgodnji Cerkvi te večine ne bi bilo med krščenimi, kajti vsak, ki je želel biti krščen, je najprej moral postati učenec. Tako Jezus sam predvidi v svojem velikem poslanstvu, ko naroči, naj najprej naredimo učence in jih nato krstimo.”

Vir: Družina