Maribor (foto: Wikipedia)

Dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, profesor teologije, postulator za evangelizacija bl. Antona Martina Slomška:

“Škof Slomšek je pred 162 leti prišel v Maribor kot zrel mož, izoblikovan Slovenec in izkušen škof. Izkazalo se je, da je imel za sabo že večino življenja. A to ni pomenilo, da je njegova osebnostna moč opešala. Nasprotno, še bolj prepričljivo in vplivno je deloval, ne le na verskem, ampak tudi na družbenem, kulturnem in narodnostnem področju. Prav temu delovanju lahko pripišemo, da se je Maribor sorazmerno hitro iz avstrijsko usmerjenega mesta prelevil v večinsko slovensko mesto. Iz spomina želim dvigniti kakšen zanimiv utrinek iz njegove življenjske poti, ki kaže, kako je postopno zorel v takšno osebnost in se počasi oblikoval v slovenskega kulturnega zanesenjaka, zlasti na področju slovenstva in slovenske materne besede. Ne nazadnje lahko to razmišljanje umestimo tudi v sodobno razpravo o rabi slovenščine v javnosti in celo na slovenskih univerzah.”

Vir: Časnik.si