Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja (foto: Wikipedia)

Kako popularen je pri nas sv. Miklavž, sicer današnji godovnik, dokazuje dejstvo, da je tudi pri številu cerkva v slovenskem prostoru prvi med zavetniki. No, tako za Marijo. 

Že dejstvo, da je sv. Miklavž oz. Nikolaj zavetnik kar polovice od šestih stolnic, pove veliko. Po njem nosijo ime stolne cerkve v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti. Sicer pa se cerkve, posvečene sv. Nikolaju, med drugim nahajajo v Ankaranu, Adlešičih, Babnem polju, Bohinjski Bistrici, Budanjah, Celju (Miklavški hrib), Jančah, Litiji, Dolnjem Logatcu, Majšperku, Metliki, Sevnici, Vuzenici, Zapogah pri Vodicah, Zavrču, Žalcu in Žužemberku. Tudi nekatera krajevna imena nas spomnijo na zavetnika krajevne cerkve: Šmiklavž pri Slovenj Gradcu, Miklavž pri Taboru, Miklavž pri Taboru, Miklavž na Dravskem polju.

Po nekaterih podatkih naj bi bilo Miklavžu posvečenih več kot 200 cerkva v Sloveniji.

Murskosoboška stolnica sv. Nikolaja (foto: SŠK)
Stolnica sv. Nikolaja v Novem mestu (foto: Matjaž Mirt / Wikipedia)

C. R.