Božji služabnik Anton Vovk (foto: Wikipedia)

Obhajamo 60 let smrti božjega služabnika škofa Vovka. Sestavili smo sklepe za postni čas. Čeprav ima pristna osebna duhovnost velik milostni vpliv tudi na skupnost, kot tudi na celotno domovino in preko njenih meja, posebno v tem času milosti pomislimo, da Cerkev na Slovenskem potrebuje nove duhovne poklice.

Namenimo v osrednjih 90. dneh liturgičnega leta Cerkve veliko duha – molitev, žrtev, premagovanj, posta – tudi po tem namenu. Pomislimo, da je bilo pred 30 leti po večini večjih naših župnij zasedeno tudi kaplansko mesto. Čez 30 let se nam morda obeta podobno glede duhovnikov? Marija nas na Kureščku spodbuja, naj prosimo za nove duhovne poklice prav po božjem služabniku škofu Vovku. … Gospod, usmili se nas!

UVODNA molitev:

Gospod, tvojemu presvetemu Srcu, po posredovanju božjega služabnika škofa Vovka, posvetimo delo za nove duhovne poklice, kot tudi vse poklicane v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti. Dobri pastir, nakloni jim vse milosti in darove, da srčno odgovorijo in ostanejo zvesti tvojemu klicu.

Gospoda, po priprošnji vseh slovenskih svetnikov in svetnic, mučencev in mučenk,  podari nam novih duhovnih poklicev!

Božji služabnik škof Vovk, prosi za nas in za naše nove duhovne poklice!

Duhovna spodbuda – izziv – :

Razvijajmo ne le molitev – post, žrtve, premišljevanje … temveč tudi konkretno delo za nove duhovne poklice, po splošnem načelu sv. Benedikta, moli in delaj.

OSREDNJA molitev:

Presveta Trojica, kot ti je božji služabnik škof Vovk pred 60. leti v zdihljajih življenja daroval svoje življenje, ti tudi danes  darujemo vse njegovo delo in trpljenje za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. Amen.

Pričevanje o zažigu božjega služabnika škofa Vovka:

… Vovk je sprejel Toševo prošnjo, da pride blagoslovit orgle, saj je hotel dati priznanje župniji za požrtvovalnost in tudi novemu orglarskemu mojstru. Odklonil je, da bi v Stopičah prespal, hkrati pa je določil, da bo po blagoslovu pridigal, maševal, popoldne pa prisostvoval razlagi orgel in imel zatem pete Litanije Matere Božje neposredno pred odhodom na vlak. Maša naj bi bila ob 10. uri. Toš je prosil tudi Franca Kimovca, stolnega dekana in glasbenika, da bi prispel z Vovkom, da bi predstavil orgle. Že en dan prej je šel v Stopiče stolni organist in vodja stolnega zbora Venceslav Snoj, da bi ustrezno predpripravil domačega organista, da bi lahko na inštrumentu sproti predstavil Kimovčevo razlago.

Toš je 18. januarja dogodek tudi prijavil Poverjeništvu za notranje zadeve okraja Novo mesto, kakor je pozneje na procesu pričal poverjenik Rado Taufer. V napovedi je navedel, da se bo 20. januarja odvijal blagoslov prenovljenih orgel, da je povabljenih nekaj tujih duhovnikov, pri čemer škofa kot takega ni omenil, in da se bo slovesnost odvijala samo v cerkvi. Od oblasti je prejel častno besedo garancije, da se nikomur ne bo nič žalega zgodilo, kot je Toš navedel v pismu Vovku dan po dogodku.

. … (se nadaljuje, vir: Wikipedija)

ZAKLJUČNA molitev:

Srce Jezusovo, poslušaj in usliši nas, posebno po priprošnji božjega služabnika škofa Voka, kot nam priporoča tvoja Mati, Kraljica miru s Kureščka. Obljubimo Ti zvestobo in poboljšanje … (vsak  pove tudi svojo obljubo) ti pa izpolni naše želje in hrepenenje po novih duhovnih poklicih!

Božji služabnik škof Vovk, prosimo te za nove duhovne poklice!

Sv. Jožef, starodavni in zvesti zavetnik evropskih krščanskih dežel, prosi za nas!

Vsi slovenski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke prosite za nove duhovne poklice med nami!

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … . Amen.

T. S.