foto: Pixabay

“Skupaj za Evropo” je mreža, v katero je vključenih več kot 300 krščanskih skupnosti in gibanj različnih Cerkva. Njene korenine segajo v leto 1999, ko so se ob podpisu skupne izjave o nauku o opravičenju v Ottmaringu (blizu Augsburga) srečali voditelji gibanj in skupnosti s katoliškega in protestantskega območja. Tam so priznali, da imajo vsi isti izvor kot delo Svetega Duha. Na srečanju v Rothenburgu leta 2000 se je zgodil preroški trenutek, ko so odgovorni v imenu svoje Cerkve ali gibanja prosili za odpuščanje za pretekle krivice. Prišlo je do sprave. To je bil pomemben predpogoj za skupno hojo.

“Sanjam o takšni Evropi …” S temi besedami se je pred dnevom Evrope na Dunaju začelo srečanje več kot 100 predstavnikov različnih krščanskih gibanj in skupnosti stare celine. Osem med njimi  je predstavilo svoje izkušnje gradnje mostov. Geslo srečanja je namreč bilo »Graditi mostove upanja«.

Na pobudo  prijateljev iz Avstrije se že šesto leto zapored zbiramo člani gibanj in skupnosti iz sosednjih držav: poleg predstavnikov iz Avstrije, tudi iz Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Češke, Slovenije. Z nami sta bili tokrat tudi predstavnici iz Sirije in Albanije, ki študirata v Avstriji.

6. maj je tako za vse udeležence srečanja Skupaj za Evropo postal dan sanj, ki so se spremenile v resničnost.

Na programu so bila poleg molitev, pesmi, tematik, tudi pričevanja iz vseh šestih držav, med njimi tudi iz Slovenije, ki so jo predstavljali Marjeta Bobnar ter Marjana in Pavel Snoj. Marjeta Bobnar je v imenu mladih predstavila gradnjo mostov preko poletnega delovnega tabora Summerjob. “Summerjob je prostovoljni delovni tabor za mlade, ki ga letos že deveto leto pripravljajo mladi iz Gibanja fokolarov. Namen tabora je s fizično pomočjo odgovarjati na konkretne potrebe lokalnega prebivalstva, hkrati pa spodbuditi gradnjo medsebojnih odnosov.

Kristjani se tako povezujemo in s tem samodejno prinašamo upanje in košček nebes na to zemljo.

Daljše vsebinsko poročilo s konference na Dunaju.

Marjana in Pavel Snoj